Halunga sigeg tunga

Sa Math nga klase..
Teacher: kung naa koy 1 ka piraso nga karne ug tungaon nako, pila na ka piraso?
Juan: 2 mam!
Teacher: ug kung tungaon pa nko preho?
Juan: 4 na mam!
Teacher: tungaon pjud nko?
Juan: 8 na mam!
Teacher: Tungaon pjud nko?
Juan: 16 na mam!
Teacher: tungaon pjud nko?
Juan:32 na mam!
Teacher: kung 2ngaon pjud?
Juan: 64! (suko na)
Teacher: ug tungaon pjud ug kduha?
Juan: Halunga sigeg tunga, ipagaling na lang na mam ky malangan natah…

Previous Entries Pagka demalas