About

agik-ik2

Mga Agik-ik ug mga Pakatawa.

Lingaw-lingaw ra ning atoa!

They said that laughter is the best medicine, so here yeah go!