U-TURN

U-TURN

Usa ka sexy nga dalaga nisakay og jeep Daga: Karga desilya unya, Noy. Driver: I-U-Turn lang tikaw, Day. Daga: Pagkabastos... Read more »

Katoltol ka?

Buta (blind) nisakay ug taxi Driver: Kahibalo ka sa direction nga buta ka man? Buta: Ayawg kabalaka katoltol ko. Nakahibalo... Read more »